Hỗ trợ trực tuyến
Skype 14
0932 100 277
0932 189 918
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 1
   Truy cập trong ngày : 98
   Tổng số truy cập : 719130
XE TẢI
Xe tải Isuzu 2T2, Xe Tải Isuzu 2T2 QKR55H thùng bạt
Mã SP: QKR55H Xe tải Isuzu 2T2, Xe Tải Isuzu 2T2 QKR55H thùng bạt

Giá Liên hệ

Xe tải Isuzu 2T2, Xe Tải Isuzu 2T2 QKR55H thùng kín
Mã SP: QKR55H Xe tải Isuzu 2T2, Xe Tải Isuzu 2T2 QKR55H thùng kín

Giá 470.000.000 VNĐ

Xe tải Isuzu 2T2, Xe Tải Isuzu 2T2 QKR55H thùng kín
Mã SP: QKR55H Xe tải Isuzu 2T2, Xe Tải Isuzu 2T2 QKR55H thùng kín

Giá 470.000.000 VNĐ

Xe tải veam VT751, Xe tải veam 7T5 , Veam Hyundai 7T5 thùng dài 6m1
Mã SP: VT751 Xe tải veam VT751, Xe tải veam 7T5 , Veam Hyundai 7T5 thùng dài 6m1

Giá Liên hệ

Xe tải veam VT652, Xe tải veam 6T5, Veam Hyundai VT652 thùng ngắn 4m2
Mã SP: VT652 Xe tải veam VT652, Xe tải veam 6T5, Veam Hyundai VT652 thùng ngắn 4m2

Giá Liên hệ

Xe tải veam VT200-2, Xe tải veam 2T5, veam hyundai VT200-2 thùng dài 4m4
Mã SP: VT200-2 Xe tải veam VT200-2, Xe tải veam 2T5, veam hyundai VT200-2 thùng dài 4m4

Giá Liên hệ

Xe Tải Isuzu 1T4 , Xe Isuzu 1T4 , Xe Tải Isuzu NHR55E , Isuzu 1T4 thùng bạt
Mã SP: ISUZU NHR55E Xe Tải Isuzu 1T4 , Xe Isuzu 1T4 , Xe Tải Isuzu NHR55E , Isuzu 1T4 thùng bạt Xe Tải Isuzu 1T4 , Xe Isuzu 1T4 , Xe Tải Isuzu NHR55E , Isuzu 1T4 thùng bạt

Giá Liên hệ

Hyundai New Mighty 7T1, Mighty 7 tấn 1,  New Mighty 7T1 Thùng Kín
Mã SP: NEW MIGHTY Hyundai New Mighty 7T1, Mighty 7 tấn 1, New Mighty 7T1 Thùng Kín Hyundai New Mighty 7T1, Mighty 7 tấn 1,  New Mighty 7T1 Thùng Kín  

Giá Liên hệ

Xe Tải Jac 6T4 , Jac 6,4T , Jac HFC1083K
Mã SP: HFC1183K Xe Tải Jac 6T4 , Jac 6,4T , Jac HFC1083K Xe Tải Jac 6T4 , Jac 6,4T , Jac HFC1083K

Giá 465.000.000 VNĐ

Xe Tải Jac 2,4T , Jac 2.4T , Jac HFC1030 , Jac 2.4T Thùng Dài 3m7
Mã SP: HFC1030 Xe Tải Jac 2,4T , Jac 2.4T , Jac HFC1030 , Jac 2.4T Thùng Dài 3m7 Xe Tải Jac 2T4 , Jac 2,4T , Jac HFC1030 , Jac 2.4T Thùng Dài 3m7

Giá 290.000.000 VNĐ

Xe tải Jac 8T3 , Jac 8.3T , Jac HFC1183K
Mã SP: HFC1183K Xe tải Jac 8T3 , Jac 8.3T , Jac HFC1183K  Xe tải Jac 8T3 , Jac 8.3T , Jac HFC1183K

Giá 490.000.000 VNĐ

Xe Tải Van Dongben X30 , Dongben X30 5 chỗ , Dongben X30 650kg
Mã SP: DONGBEN X30 Xe Tải Van Dongben X30 , Dongben X30 5 chỗ , Dongben X30 650kg Xe Tải Van Dongben X30 , Dongben X30 5 chỗ , Dongben X30 650kg

Giá 282.000.000 VNĐ

Xe Tải Van Dongben X30 , Dongben X30 2 chỗ , Dongben X30 950kg
Mã SP: DONGBEN X30 Xe Tải Van Dongben X30 , Dongben X30 2 chỗ , Dongben X30 950kg Xe Tải Van Dongben X30 , Dongben X30 2 chỗ , Dongben X30 950kg

Giá 240.500.000 VNĐ

Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Thùng Kín
Mã SP: VT498 Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Thùng Kín Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Thùng Kín

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 6.5T , Xe Tải Veam VT650 , Veam VT650 Thùng Lửng
Mã SP: VT650 Xe Tải Veam 6.5T , Xe Tải Veam VT650 , Veam VT650 Thùng Lửng Xe Tải Veam 6.5T , Xe Tải Veam VT650 , Veam VT650 Thùng Lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 3,49T , Xe Tải Veam VT340S , Veam VT340S Thùng Kín
Mã SP: VT340S Xe Tải Veam 3,49T , Xe Tải Veam VT340S , Veam VT340S Thùng Kín Xe Tải Veam 3,49T , Xe Tải Veam VT340S , Veam VT340S Thùng Kín

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 3,49T , Xe Tải Veam VT340S , Veam VT340S Thùng Bạt
Mã SP: VT340S Xe Tải Veam 3,49T , Xe Tải Veam VT340S , Veam VT340S Thùng Bạt Xe Tải Veam 3,49T , Xe Tải Veam VT340S , Veam VT340S Thùng Bạt

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 2,4T , Xe Tải Veam VT252 , Veam VT252 Thùng Bạt
Mã SP: VT252 Xe Tải Veam 2,4T , Xe Tải Veam VT252 , Veam VT252 Thùng Bạt Xe Tải Veam 2,4T , Xe Tải Veam VT252 , Veam VT252 Thùng Bạt

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 2,4T , Xe Tải Veam VT252 , Veam VT252 Thùng Kín
Mã SP: VT252 Xe Tải Veam 2,4T , Xe Tải Veam VT252 , Veam VT252 Thùng Kín Xe Tải Veam 2,4T , Xe Tải Veam VT252 , Veam VT252 Thùng Kín

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 2 tấn , Xe Tải Veam VT200A , Veam VT200A Thùng Kín
Mã SP: VT200A Xe Tải Veam 2 tấn , Xe Tải Veam VT200A , Veam VT200A Thùng Kín Xe Tải Veam 2 tấn , Xe Tải Veam VT200A , Veam VT200A Thùng Kín

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 2 tấn , Xe Tải Veam VT200A , Veam VT200A Mui Bạt
Mã SP: 0003 Xe Tải Veam 2 tấn , Xe Tải Veam VT200A , Veam VT200A Mui Bạt Xe Tải Veam 2 tấn , Xe Tải Veam VT200A , Veam VT200A Mui Bạt

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Mui Bạt
Mã SP: 0002 Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Mui Bạt Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Mui Bạt

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Thùng Kín
Mã SP: 0001 Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Thùng Kín Xe Tải Veam 5T , Xe Tải Veam VT498 , Veam VT498 Thùng Kín

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 1,9T , Xe Tải Veam VT260 , Veam VT260 Thùng Kín
Mã SP: F002 Xe Tải Veam 1,9T , Xe Tải Veam VT260 , Veam VT260 Thùng Kín

Giá Liên hệ

Xe Tải Veam 1,9T , Xe Tải Veam VT260 , Veam VT260 Thùng Bạt
Mã SP: VT260 Xe Tải Veam 1,9T , Xe Tải Veam VT260 , Veam VT260 Thùng Bạt Xe Tải Veam 1,9T , Xe Tải Veam VT260 , Veam VT260 Thùng Bạt

Giá Liên hệ

Xe Đầu Kéo Jac 22T , Đầu Kéo Jac HFC1341KR1T
Mã SP: HFC1341KR1T Xe Đầu Kéo Jac 22T , Đầu Kéo Jac HFC1341KR1T Xe Đầu Kéo Jac 22T , Đầu Kéo Jac HFC1341KR1T

Giá Liên hệ

Xe Đầu Kéo Jac 18T , Đầu Kéo Jac HFC1304K1R1LT  , Jac 18T
Mã SP: JAC 18T Xe Đầu Kéo Jac 18T , Đầu Kéo Jac HFC1304K1R1LT , Jac 18T Xe Đầu Kéo Jac 18T , Đầu Kéo Jac HFC1304K1R1LT  , Jac 18T

Giá Liên hệ

Xe Đầu Kéo Jac 38.5T , Đầu Kéo Jac HFC4251K5R1LT , Jac 2 Cầu 420HP
Mã SP: HFC4251K5R1LT Xe Đầu Kéo Jac 38.5T , Đầu Kéo Jac HFC4251K5R1LT , Jac 2 Cầu 420HP Xe Đầu Kéo Jac 38.5T , Đầu Kéo Jac HFC4251K5R1LT , Jac 2 Cầu 420HP

Giá 1.100.000.000 VNĐ

Xe Đầu kéo Jac 14T , Đầu Kéo Jac HFC4180K2R1T 1 Cầu 1 Dí
Mã SP: HFC4180K2R1T 1 CẦU 1 DÍ Xe Đầu kéo Jac 14T , Đầu Kéo Jac HFC4180K2R1T 1 Cầu 1 Dí Xe Đầu kéo Jac 14T , Đầu Kéo Jac HFC4180K2R1T 1 Cầu 1 Dí

Giá 680.000.000 VNĐ

Xe Đầu Kéo Jac 23T , Đầu Kéo Jac HFC4253K5R1 2 Cầu 1 Dí
Mã SP: HFC4253K5R1 2 CẦU 1 DÍ Xe Đầu Kéo Jac 23T , Đầu Kéo Jac HFC4253K5R1 2 Cầu 1 Dí Xe Đầu Kéo Jac 23T , Đầu Kéo Jac HFC4253K5R1 2 Cầu 1 Dí

Giá 1.070.000.000 VNĐ

Xe Đầu Kéo Jac 23T , Đầu Kéo Jac HFC4250KR1K3 2 Cầu 1 Dí
Mã SP: HFC4250KR1K3 2 CẦU 1 DÍ Xe Đầu Kéo Jac 23T , Đầu Kéo Jac HFC4250KR1K3 2 Cầu 1 Dí

Giá 1.010.000.000 VNĐ

Xe Tải Hyundai Xcient 19T , Hyundai Xcient Trago 19 tấn
Mã SP: HYUNDAI XCIENT Xe Tải Hyundai Xcient 19T , Hyundai Xcient Trago 19 tấn Xe Tải Hyundai Xcient 19T , Hyundai Xcient Trago 19 tấn

Giá 1.745.000.000 VNĐ

Xe Tải Hyundai 3,5T , Hyundai 3,5T Thùng Đông Lạnh
Mã SP: HD72 Xe Tải Hyundai 3,5T , Hyundai 3,5T Thùng Đông Lạnh Xe Tải Hyundai 3,5T , Hyundai 3,5T Thùng Đông Lạnh

Giá 880.000.000 VNĐ

Xe Tải Veam 2,4T , Veam VT252-1 Thùng Dài 4m1
Mã SP: VT252-1 Xe Tải Veam 2,4T , Veam VT252-1 Thùng Dài 4m1 Xe Tải Veam 2,4T , Veam VT252-1 Thùng Dài 4m1

Giá 365.000.000 VNĐ

Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 440PS
Mã SP: HYUNDAI.XCIENT Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 440PS Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 440PS   

Giá 1.550.000.000 VNĐ

Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 410PS
Mã SP: HYUNDAI-XCIENT Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 410PS Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 410PS   

Giá 1.440.000.000 VNĐ

Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 360S
Mã SP: HYUNDAI XCIENT Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 360S Đầu Kéo hyundai Xcient Trago 360S   

Giá 1.350.000.000 VNĐ

Xe Tải Hyundai 18.4T HD270 Bồn Chộn Nhập Khẩu
Mã SP: 02 Xe Tải Hyundai 18.4T HD270 Bồn Chộn Nhập Khẩu Xe Tải Hyundai HD270 Bồn Chộn Nhập Khẩu   

Giá 2.070.000.000 VNĐ

Xe Tải Hyundai 18.4T HD270 Thùng ben
Mã SP: HD270 Xe Tải Hyundai 18.4T HD270 Thùng ben Xe Tải Hyundai HD270 Thùng ben   

Giá 1.950.000.000 VNĐ

Xe Tải Hyundai HD210 Thùng Đông lạnh
Mã SP: 01 Xe Tải Hyundai HD210 Thùng Đông lạnh Xe Tải Hyundai HD210 Thùng Đông lạnh   

Giá Liên hệ

Xe Tải Hyundai HD210 Thùng Mui Bạt
Mã SP: HD210 Xe Tải Hyundai HD210 Thùng Mui Bạt Xe Tải Hyundai HD210 Thùng Mui Bạt  

Giá 1.380.000.000 VNĐ

Xe Tải DAEWOO 18T - DAEWOO M9CEF 18T
Mã SP: DEAWOO Xe Tải DAEWOO 18T - DAEWOO M9CEF 18T Xe Tải DAEWOO 18T - DAEWOO M9CEF 18T  

Giá 1.940.000.000 VNĐ

Xe Tải DEAWOO 8T - DEAWOO F8CEF 8T
Mã SP: DEAWOO Xe Tải DEAWOO 8T - DEAWOO F8CEF 8T Xe Tải DEAWOO 8T - DEAWOO F8CEF 8T  

Giá 1.250.000.000 VNĐ

Xe Suzuki Swift tinh tế sang trọng
Mã SP: SUZUKI SWIFT Xe Suzuki Swift tinh tế sang trọng Xe Suzuki Swift tinh tế sang trọng   

Giá 567.000.000 VNĐ

Xe Suzuki Grand Vitara 2015
Mã SP: SUZUKI GRAND VITARA Xe Suzuki Grand Vitara 2015 Xe Suzuki Grand Vitara 2015   

Giá 755.000.000 VNĐ

Lên đầu trang