Hỗ trợ trực tuyến
Skype 14
0932100277
0932189918
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 283
   Truy cập trong ngày : 351
   Tổng số truy cập : 1476853
Xe Tải Vinaxuki
Bảng giá xe tải Vinaxuki 2015
Mã SP: 2 Bảng giá xe tải Vinaxuki 2015

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki Pickup 650XII
Mã SP: 36 Xe Tải Vinaxuki Pickup 650XII


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 7000TL - 7000kg Thùng lửng
Mã SP: 35 Xe Tải Vinaxuki 7000TL - 7000kg Thùng lửng


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 8500TL - 8500IKg Thùng lửng
Mã SP: 34 Xe Tải Vinaxuki 8500TL - 8500IKg Thùng lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 7500TL - 7500kg Thùng lửng
Mã SP: 33 Xe Tải Vinaxuki 7500TL - 7500kg Thùng lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 6500TL - 6500kg Thùng lửng
Mã SP: 32 Xe Tải Vinaxuki 6500TL - 6500kg Thùng lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 6000TL - 6000kg Thùng lửng
Mã SP: 31 Xe Tải Vinaxuki 6000TL - 6000kg Thùng lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 5500TL - 5500kg Thùng lửng
Mã SP: 30 Xe Tải Vinaxuki 5500TL - 5500kg Thùng lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 5500TL - 5500kg Thùng lửng
Mã SP: 29 Xe Tải Vinaxuki 5500TL - 5500kg Thùng lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Nhẹ Vinaxuki 1011G - 650Kg Thùng mui bạt
Mã SP: 28 Xe Tải Nhẹ Vinaxuki 1011G - 650Kg Thùng mui bạt


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1011G 650kg Thùng ben
Mã SP: 27 Xe Tải Vinaxuki 1011G 650kg Thùng ben


Giá 129.300.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 1011G - 650kg Thùng lửng
Mã SP: 26 Xe Tải Vinaxuki 1011G - 650kg Thùng lửng

Giá 129.000.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 1011G - 650kg Thùng kín
Mã SP: 25 Xe Tải Vinaxuki 1011G - 650kg Thùng kín

Giá 129.000.000 VNĐ

Mua Bán Xe Tải Vinaxuki 990T - 990kg Thùng kín
Mã SP: 24 Mua Bán Xe Tải Vinaxuki 990T - 990kg Thùng kín

Giá 147.000.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 990T - 990kg Thùng lửng
Mã SP: 23 Xe Tải Vinaxuki 990T - 990kg Thùng lửng


Giá 147.000.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 990T - 990kg Thùng mui bạt
Mã SP: 22 Xe Tải Vinaxuki 990T - 990kg Thùng mui bạt

Giá 147.000.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 1240T - 1250Kg Thùng lửng
Mã SP: 21 Xe Tải Vinaxuki 1240T - 1250Kg Thùng lửng

Giá 156.500.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 1240T - 1250Kg Thùng mui kín
Mã SP: 20 Xe Tải Vinaxuki 1240T - 1250Kg Thùng mui kín

Giá 156.500.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 1490T - 1490Kg Thùng mui bạt
Mã SP: 19 Xe Tải Vinaxuki 1490T - 1490Kg Thùng mui bạt

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1490T - 1490Kg Thùng lửng
Mã SP: 18 Xe Tải Vinaxuki 1490T - 1490Kg Thùng lửng

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1240T - 1250Kg Thùng mui bạt
Mã SP: 17 Xe Tải Vinaxuki 1240T - 1250Kg Thùng mui bạt

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1490T - 1490T Thùng mui kín
Mã SP: 16 Xe Tải Vinaxuki 1490T - 1490T Thùng mui kín

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1980T - 1900Kg Thùng lửng
Mã SP: 15 Xe Tải Vinaxuki 1980T - 1900Kg Thùng lửng


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1980T - 1900Kg Thùng mui bạt
Mã SP: 14 Xe Tải Vinaxuki 1980T - 1900Kg Thùng mui bạt

Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1980T - 1900Kg Thùng mui kín
Mã SP: 13 Xe Tải Vinaxuki 1980T - 1900Kg Thùng mui kín


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1044TL - 1900Kg Thùng lửng
Mã SP: 12 Xe Tải Vinaxuki 1044TL - 1900Kg Thùng lửng


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1044TL - 1900Kg Thùng mui kín
Mã SP: 11 Xe Tải Vinaxuki 1044TL - 1900Kg Thùng mui kín


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 2500TL - 2500Kg Thùng lửng
Mã SP: 10 Xe Tải Vinaxuki 2500TL - 2500Kg Thùng lửng


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 1044TL - 1900Kg Thùng mui bạt - động cơ 3.2
Mã SP: 9 Xe Tải Vinaxuki 1044TL - 1900Kg Thùng mui bạt - động cơ 3.2


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 2500TL - 2500Kg Thùng mui kín
Mã SP: 8 Xe Tải Vinaxuki 2500TL - 2500Kg Thùng mui kín


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 2500TL - 2500Kg Thùng mui bạt
Mã SP: 7 Xe Tải Vinaxuki 2500TL - 2500Kg Thùng mui bạt


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 4000TL - 4000kg Thùng lửng
Mã SP: 6 Xe Tải Vinaxuki 4000TL - 4000kg Thùng lửng


Giá Liên hệ

Xe Tải Vinaxuki 3500TL - 3500kg Thùng lửng
Mã SP: 5 Xe Tải Vinaxuki 3500TL - 3500kg Thùng lửng


Giá 273.000.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 3490TL - 3490kg Thùng lửng
Mã SP: 4 Xe Tải Vinaxuki 3490TL - 3490kg Thùng lửng


Giá 217.000.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 3450TL - 3450kg Thùng mui bạt
Mã SP: 3 Xe Tải Vinaxuki 3450TL - 3450kg Thùng mui bạt

Đại Lý Bán Xe Tải Vinaxuki 3T45

Xe Ti Vinaxuki 3T45 ti trng cho phép ch là 3450Kg đóng thùng mui bạt

Giá 220.500.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 1047TL - 2500Kg Thùng lửng
Mã SP: 1 Xe Tải Vinaxuki 1047TL - 2500Kg Thùng lửng

Giá 192.000.000 VNĐ

Xe Tải Vinaxuki 3450TL - 3450kg Thùng lửng
Mã SP: 2 Xe Tải Vinaxuki 3450TL - 3450kg Thùng lửng

Giá 232.000.000 VNĐ

Lên đầu trang